Skip to content

100 Normaidő számítás

normaidő számítás

A gyártási és adminisztrációs eljárások hatékonyságának a kulcsa, hogy azokat meghatározott időn – az ún. normaidőn – belül kell elvégezni. Hagyományosan ezt mérni szokták stopperórával. Ám a stopperórás mérés csak már meglévő, felszerszámozott munkahelyek esetén hajtható végre és nem lehet különféle elrendezéseket előre megvizsgálni. A mérés alatt a munkás igyekszik lassítani a munkát és felesleges mozdulatokat is tesz bele. Örökös vita tárgya ezután, hogy jó volt-e a mérés vagy sem? A munkáltató lazának, a munkás szigorúnak fogja tartanai a mérés alapján kialakított normát.

Lehet-e számítani a normát?

Szerencsére az üzemgazdaságtan fejlődése folyamatos és ma már többféle – mozdulatok, mozdulatsorok elemzésén alapuló – tudományos munkaidő szükséglet számítás áll rendelkezésre. Mi az Effectsysnél ezek közül az angolszász országokban népszerű MOST (Maynard Operating System Technique) rövidítéssel jelölt eljárást használjuk. Ami mindjárt négyféle eljárás: a nagyon rövid (MiniMOST®), a rövid-közepes (BasicMOST®) és a hosszú (MaxiMOST®) munka ciklus idejű eljárásokat, valamint az adminisztrációs munka időnormáinak számítását segítő AdminMOST™ eljárást tartalmazza. A MOST egyike az ún. „Predetermined Motion Time System” (angol rövidítéssel PMTS), azaz előre meghatározott műveleti idős rendszereknek. Azon alapszik, hogy folyamatos munkavégzés közben az ember ugyanazokat a mozdulatokat ugyanannyi idő alatt hajtja végre. Gyors, kényelmes és meglehetős pontossággal (5% hibán belül) képes elkészíteni az átlagos képességű munkásra szabott normát. A világon a nagy szakszervezetek mindenütt elfogadják az így számított normaidőket.

Lehetséges változtatások előre elemzése!

Külön előnye még az elemzéseinknek az, hogy nemcsak egy adott elrendezés normaidő számítására képes, hanem bizonyos elképzelt változtatások, szerszámok, befogó sablonok várható normaidőre gyakorolt hatását is lehet vele elemezni – még mielőtt drágán elkészíttetnénk az új szerszámokat, befogó sablonokat. Az alábbi képen egy több munkaállomáson feldolgozásra kerülő autó légszűrő ház szerelésének az első munkaállomáson elvégzésre kerülő munkáinak normaidőt kiszámító elemzési táblázata van feltüntetve.

Effectsys PMTS elemzés

A számolótáblában a BasicMOST eljárással számoljuk a végrehajtási időket egy olyan terméknél, amiből legalább heti 150 darabot gyártanak és amelynek elkészítési ciklusideje meghaladja a 10 másodpercet, de nem haladja meg a 10 percet. A táblázat 4-5. és 8. sorában többször elvégzésre kerülnek a műveletek. Mivel ezek rövid, néha csak tizedmásodperces időtartamúak, időnként célszerű lehet ezeket a MiniMOST módszerrel finomabb bontásban is elemezni. (Itt mi megtettük, de nem hozott ettől eltérő eredményt.)

Norma számítás és a „lean” gyártás összekapcsolása

Az Effectsys PMTS eljárás vegyíti a MOST normaidő számítási módszert a „lean” gyártási módszerekkel. Azaz nemcsak megnézzük, elemezzük és kiszámítjuk egy adott munka időszükségletét azzal a módszerrel, ahogy azt most végzik, hanem javaslatokat is teszünk olyan változtatásokra, amelyek hatékonyabbá, gyorsabban elvégezhetővé, kevesebb utólagos ellenőrzéssel, javítással járóvá teszik a műveletsort. Gyakran javaslunk

 • egyszerű kis szerszámokat,
 • állványokat,
 • szerelő sablonokat,
 • gyors szorítókat,
 • kisgépeket,
 • helyeket és szinteket jelölő felfestéseket,
 • tároló polcokat és
 • dobozokat

amelyek segítségével termelékenyebben végezhető el az adott művelet. Külön előnye a norma számításnak, hogy a gyártó cellákban egymást követő folyamatok korrekt normaidejének ismeretében a folyamatok és gyártási idők könnyen kiegyensúlyozhatók. Így nem fordul elő az az eset, hogy az egymást követő munkahelyek egyikén lazsálnak, a másikon meg megőrülnek s sok munkától.

Minden elemzésre kerülő már meglévő műveletsorról több irányból videofelvételt készítünk. Ezt utólag elemezzük, kiszedjük belőle a felesleges elemeket és kiszámítjuk a végrehajtáshoz szükséges normaidőt. Ezután végiggondoljuk, milyen változtatások lennének célszerűek és kiszámítjuk azoknak is az elvégzési idejét. Ha az új szerszámok, eszközök ára kisebb, mint az éves munkabér megtakarítás, akkor javaslatot teszünk a változtatásra.

Folyamatos javulás a normaidőkben

Nagyon fontos megérteni, hogy nemcsak az adott munkahely elrendezésével, hanem a munkakörülmények megváltoztatásával is lehet javítani a normaidőket. Azaz

 • ha folyamatos a nyersanyag, alkatrész beáramlása a munkahelyre,
 • ha van elegendő hely ezek rendezett tárolására,
 • ha van információ arról, hogy milyen műveleteket hogyan kell velük végezni és hányszor,
 • ha az elkészült félkész vagy késztermék elszállításra kerül,
 • ha a szerszámok, mérőeszközök, vezérlő számítógépek jól karbantartottak és működőképesek stb.,

akkor a normaidők is javulnak.

A munka művelet begyakorlottsága kb. az ezredik elvégzése után teljes. Azaz ettől kezdve már csak folyamatos újításokkal (japánul: kaizen) tudjuk tovább csökkenteni a normaidőket. Az újítás (kaizen) objektív elbírálásához a korábban számítással elkészített időnorma elemzésben csak néhány sort kell kicserélni és máris látszik, hogy van-e értelme a változtatásnak.

Mikor érdemes normát számítani?

Melyik műveletnek érdemes a normáját kiszámítani? Nincs tudományos alapja, inkább csak amolyan gyakorlati „ökölszabály”, hogy azt, amelyik havonta legalább néhány százszor kerül elvégzésre. S ezek közül is azt, ahol a kézi műveletek végrehajtási ideje eléri a gépi műveleti idők legalább felét.

A normaidő számítást célszerű elsajátítani legalább egy embernek a cégben. Ha van ilyen ember, akkor általában lényegesen lehet csökkenteni a létszámot, javítani a határidő megtartást, a termelés tervezhetőségét, programozhatóságát, illetve felpörgetni az újítások gyors és objektív elbírálását. Cégünk vállalja az Önök legfontosabb normázandó munkafolyamatainak elkészítését és közben a kiválasztott munkatársaik betanítását a normaidő számításra.

További információt az Effectsys szolgáltatásokról és a díjainkról az alábbi űrlapon történő jelentkezéssel kaphat. Kérem töltse ki!