Skip to content

30 Stratégia felülvizsgálat

stratégia felülvizsgálat

A KKV-k általában már rendelkeznek valamiféle leírt vagy még le nem írt, de követett stratégiával. Eddigi sikereiket általában annak köszönhetik, hogy a stratégia jó volt és a növekedést szolgálta. Ám a világ, a magyar és az európai gazdaság gyorsan változik, ezért a legjobb stratégiát és érdemes időnként felülvizsgálni.

Mi a stratégia?

A stratégia valamiféle átfogó elképzelés a cég következő néhány évéről. Elkészítése a tulajdonos feladata (nagyvállalatokban már a menedzsment készíti, de ott is a tulajdonosok választják ki azt a menedzsert, akinek az elképzelései nekik a legjobban tetszenek). Ám bonyolult világunkban a jó stratégiát kitalálni vagy módosítani nem is olyan egyszerű. Emiatt célszerű a tulajdonosoknak ebben gyakorlott emberek hívni segítségül.

Magyarországon elterjedt vélekedés, hogy nincs szükség stratégiára, elég „rugalmasnak” lenni. Ám ez nincs így. Bizony a szuper „rugalmas”, bármikor bármire és annak az ellenkezőjére is hajlandó cégek sajnos szuper gyorsan szoktak elhasználódni. Azaz vagy a pénz fogy el, vagy a munkatársak hagyják faképnél az őket kizsigerelni kívánó tulajdonost.

A stratégia akkor ér valamit, ha le van írva és mögé fel tud sorakozni a cég teljes személyzete. Ezért fontos, hogy ne csak kitaláljuk vagy módosítsuk a stratégiát, hanem le is írjuk azt. Ez áll egy szöveges részből és egy táblázatos – zömmel pénzügyi – részből.

Mit csinálunk a stratégia átvizsgálás során?

Először is tartunk egy brainstorming-ot a cég fontos embereivel arról, hogy ők milyen stratégiát látnának most célszerűnek, követendőnek. Ebben felmerülhetnek jó ötletek és megismerhetjük azt, hogyan vélekedik a helyzetről a jelenlegi vezetés.

Következő lépésként szóban megfogalmaztatjuk a cégtulajdonossal, hogy szerinte mi a cége társadalmi hasznossága, mi a cég missziója, küldetése. A missziót nem a tulajdonos, hanem tőle egy kicsit eltávolodva, az ügyfelek, a társadalom, az alkalmazottak nézőpontjából érdemes megfogalmazni. Kérdésekkel kitisztáztatjuk az elképzelést és röviden megfogalmazzuk (több verzióban és a tulajdonos választja ki a számára legszimpatikusabbat).

Ugyancsak a cégtulajdonossal fogalmaztatjuk meg a cégét illető jövőképet, víziót. Valljuk, hogy először van a gondolat és utána következik be annak megvalósulása. Emiatt fontos, hogy ezt is írásba öntsük, hiszen a munkatársaktól az lesz az elvárás, hogy lojálisan ennek a megvalósulását segítsék elő. Ezért fontos, hogy a víziónak legyen inspiráló, mozgósító ereje!

Elvégzünk utána egy SWOT analízist (erősség, gyengeség, lehetőség, fenyegetés). Folytatjuk egy portfolió elemzéssel (BCG mátrix, fejőstehén, döglött kutya, kérdőjel, sztár). Alkalmazzuk a „kék óceán” stratégiai gondolkodást a termékek, szolgáltatások megkülönböztethetősége érdekében.

Megvizsgáljuk a technológiai célkitűzéseket. Elemezzük a magkompetenciákat és a piaci pozicionálást. Meghatározunk egy olyan versenystratégiát, amely sikerre vezethet (költségelőnyök, megkülönböztetés, fókusz – offenzív vagy defenzív).

Elemezzük a korábbi pénzügyi adatokat és pénzügyi stratégiai tervet készítünk a következő 3 évre előre. Ebben a cél (goal; nagy, átfogó kép), célkitűzés (objective, pontos, világos) és célérték (target, mérhető, értékkel, határidővel) elemek is szerepelnek.

Néhány fontos marketing szempont (termékcsoportok és fejlesztése, vevőszegmensek, értékesítési csatornák és földrajzi területek, illetve ezek várható változási iránya is szerepel a 3 éves tervben. Javaslatot teszünk továbbá a márkanév építésre – kijelölve az ebben lehetséges irányokat, eszközöket.

Milyen dokumentumokat készítünk el?

Számolótábla formátumban 3 évre előre készítünk egy stratégiai tervet. Szöveges-rajzos formátumban elkészítjük a SWOT analízistés a portfólió elemzést. Szövegben fogalmazunk meg a követendő stratégiai irányt és annak indoklását (technológiai fejlesztés, versenystratégia, termékcsoportok fejlesztése, milyen vevőkre kell koncentrálni, milyen értékesítési csatornákat kell erősíteni és melyeket kell elengedni, milyen földrajzi területen adjunk el, milyen márkanevet építsünk stb.).

Miért hasznos ez Önöknek?

A legfontosabb ismert stratégiai elemzési eszközök igénybevételével sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a cég nem „szerelmesedik bele” egy olyan ötletbe, amely el nem érhető célokat tartalmaz. Az írásban megfogalmazott stratégiát tudják követni a munkatársak. Ha ilyet kiadtunk, akkor már elvárható ennek a lojális követése!

Minden cég a bevételének alig néhány százalékát tudja fordítani stratégiai fejlesztésekre. Ám ha 1-2-3 évben ez rossz irányban kerül elköltésre, akkor a konkurencia kerül előnybe. Ne feledjük, hogy hazánkban a cégek átlagéletkora alig 8 év. Már néhány év meghosszabbítás ebben a tulajdonosoknak is, a munkatársaknak is komoly előnyt, anyagi biztonságot jelent. S ha csak évente 10%-kal nagyobb növekedést sikerül a felülvizsgált stratégiával elérni, az 8 év alatt már 214%-kal nagyobbra (és ennyivel értékesebbre) növeszti a céget, mint a konkurensei! Apáról fiúra szálló családi vállalkozások esetén pont ennyi szokott dönteni arról, hogy a fiú örököl-e még valamit vagy sem.

További információt az Effectsys szolgáltatásokról és a díjainkról az alábbi űrlapon történő jelentkezéssel kaphat. Kérem töltse ki!