Skip to content

Kis- és középvállalati vezetők ABC-je könyv tartalomjegyzéke

Tartalomjegyzék
– Bevezetés 4
— Van egy álmom 4
— A vezetés: szakma 4
– Célkitűzés 6
— Portfolió elemzés 6
— SWOT analízis 7
— Marketing célok 8
— Példák kisebb-nagyobb csoportok célkitűzéseire 9
—– Feladatok 10
– Tervezés 11
—– Feladatok 18
– Szervezés 19
— Új csoport megszervezése 19
— Kapacitás számítás és illesztés 21
— Vészhelyzetek kezelése 23
— Új munkafeladatok 24
— Létszám arányok 25
— Hatékonyság javítása 27
—– Feladatok 29
– Etika 31
— Fizikai bántalmazás tilalma 33
— Lelki terror tilalma 34
— Szavakkal bántalmazás tilalma 34
— Másokat mulasztásokkal lelkileg kisebbé tétel tilalma 35
—– Feladatok 36
— Az elme szabadsága és korlátai 36
—– Feladatok 41
— Család 42
—– Feladatok 49
— Csoportok 49
—– Feladatok 51
— Társadalom 51
—– Feladatok 56
— Élővilág 56
—– Feladatok 59
— Élettelen világ 59
—– Feladatok 60
— Létzónák összefoglalása 60
—– Feladatok 60
– Viselkedés 61
— Önnevelés 61
— Példamutatás 61
— A valódi csoport tag 62
— A tekintély 63
— Viselkedés típusok 65
— Aberrált viselkedésformák 66
— Változásra való képesség 69
—– Feladatok 70
– Delegálás 71
— A munkatársak függésében a helyes arány 71
—– Feladatok 75
– Kommunikáció 76
— Kommunikáció írásban 77
— Értekezlet 78
— Körbejárás, vészhelyzetek, kudarckezelés 80
— Titkolódzás és lojalitás 82
— A hírek továbbítása 82
— Kommunikációs konfliktusok 83
—– Feladatok 84
– Igényszint meghatározás 85
— Termelékenység különbségek 85
— Az igényességi szint meghatározása 86
— Nemzeti sajátosságaink kihasználása 87
— További igényességi alapszintek 90
—– Feladatok 92
– Képzés, önképzés, oktatás, mentorálás, nevelés 93
— Tanulás 93
— Tréning 96
— Mentorálás 97
— Nevelés 98
—– Feladatok 99
– Motiválás, normázás, teljesítménymérés, termelékenység, hatékonyság 100
— Ne manipulálj! 100
— Milyen munkakörülményeket teremts? 100
— Mi motiválja a magyar embereket? 101
— Hogyan motiválj a saját cégedben? 104
—– Családbarátság 104
—– Munkahelyi csoportba illeszkedés segítése 105
—– A biztonság iránti igény kielégítése 106
—– Egyenlőként kezelni az embereket 108
—– A teljes felelősségvállalás elérése 109
— A kognitív disszonancia fogalma és kezelése 110
— Önigazolás és kezelése 111
— Csapatépítés 112
— Az elvárt eredmények és azok mérőszámai 116
—– Értékesítéstől elvárt eredmények 116
—– Termeléstől, gyártástól, szolgáltatástól elvárt eredmények 117
—– A szervezéstől elvárt eredmények 119
—– Mit várhatunk el a személyzetistől? 119
—– Mi az elvárás a gazdasági vezetőtől? 120
—– Elvárások ügyvezetőkkel szemben 120
— Normák 121
— Anyagi érdekeltségi rend 124
— Nem anyagi ösztönzések 129
— Időgazdálkodás 132
—– Feladatok 135
– Egy kis emberismeret 136
—– Feladatok 145
– Csapatmunka és kreatív munka 146
— Gondolkodási sémák 147
— Brainstorming 148
— Gondolkodási rajz (Mind Map) 150
— Mandala módszer 151
—– Feladatok 153
– Családi ügyek, egyéni „hadrafoghatósági” problémák kezelése 154
— Káoszban, zűrzavarban élők 155
— Árulók 156
— Ellenségesek 157
— Kétségek között ingadozók 158
— Másokat megterhelők 158
— Kezdők és újrakezdők 160
— Vészesen alacsony teljesítményt nyújtók 160
— Gyenge teljesítményt nyújtók 162
— Normáikat teljesítők 162
— A fellendülésben lévő 163
— A munkakörüket mindenben uralók 163
—– Feladatok 164
– A vezető kényelme 165
—– Feladatok 166
– Befejezés 167
– Ajánlott könyvek 168