Skip to content

50-51 Vezetés fejlesztés

vezetés fejlesztés

A cégek fejlesztésének egyik kulcsfontosságú területe a vezetés színvonalának emelése. A vezetés tanulható és tanítható, nincs benne semmi titokzatos. Kíván némi rátermettséget, de a rátermettség önmagában édeskevés, a megfelelő képzés hoz csak jó eredményeket.

Az első vezetés fejlesztési fokozat

Első teendőnk a kialakult vezetési színvonal felmérése. Ezt

 • a vezetőkkel és néhány beosztottjukkal folytatott interjúkkal,
 • értekezleteken történő részvétellel,
 • a vezetői utasítások kiadási gyakorlatának áttekintésével, illetve
 • a napi vezetői munkavégzés megfigyelésével tesszük meg.

Ma Magyarországon elképesztően nagy különbségek vannak az egyes cégek között a vezetési színvonalban, illetve egy-egy cégen belül is hihetetlen primitív és jól kidolgozott rutinnal működő vezetők találhatók meg egymás mellett. S persze az egyes területek elmaradó teljesítményének is gyakori oka egy rossz vezető, aki erőszakossággal próbálja meg ezt kompenzálni. Persze sikertelenül.

A vezetési színvonal felmérésekor figyelünk arra, mennyire tölti be a vezető a szerepeit (inspirálás, ügyintézés, irányítás), milyen a kommunikációja, hogyan segíti a csapatépítést, miként támogatja az egyéni karriereket. Megvizsgáljuk, hogy a kötelességeimilyen viszonyban vannak a döntési lehetőségeivel. Figyelünk a felelősségvállalási mértékre is.

Külön gondot fordítunk az értekezletekre, mert azokon rengeteg idő szokott elveszni úgy, hogy közben megoldások helyett csak problémák keletkeznek ezen idő alatt. Az utasítás kiadás helyes módszere is fontos. Gyakori hiba, hogy nem adnak a vezetők a beosztottaiknak önállóságot, hatáskört, hanem szinte gúzsba kötve hagyják csak őket dolgozni. Márpedig felfogásunk szerint a munkahely nemcsak a tulajdonosnak a profit termelés színtere, hanem az ott dolgozó munkavállalók emberi fejlődésének is terepe. Ha ennek teret engedünk, akkor a cég is jobban fejlődik és a társadalmunk is hatékonyabb, harmonikusabb lesz.

Foglalkozunk a kialakult igényességi szinttel, színvonallal. Az igényességi színvonal egy nehezen meghatározható valami. Magában foglalja

 • a viselkedést,
 • az egymáshoz és a vevőkhöz, szállítókhoz mutatott viszonyt,
 • az elérendő minőséget és annak csekély szórását,
 • a takarékosságot,
 • az először gondolkodunk, azután cselekszünk megfontoltságát,
 • a fegyelmezettséget,
 • a céggel szembeni lojalitást, hűséget,
 • a kitartást,
 • a becsületességet,
 • tisztességet,
 • a vezetői példamutatást és még sok egyebet.

Megvizsgáljuk a vezetők és beosztottaik munkaterhelését, s azt, hogy a feladatok megfelelően vannak-e delegálva a beosztott munkavállalókhoz. Megnézzük, hogy új belépők vagy segítségre szorulók esetén létezik-e megfelelő mentor program és gyakorlat a cégben.

Kiemelten foglalkozunk azzal, hogy a magyar kulturális sajátosságoknak megfelelő-e a vezetés, azaz

 • megadja-e a vezetetteknek a számukra szükséges megélhetési biztonságérzetet,
 • a vezetőhöz fordulás lehetőségét bármikor,
 • a csoportba tartozás tiszteletét,
 • hosszabb távon is a munkahely megőrzésének fontosságát, illetve
 • a tiszteletteljes bánásmódot a vezetettekkel.

Vizsgáljuk továbbá, hogy a vezetési munka az egyes vezetőknél milyen mértékben motiválja a munkatársait a jó és hatékony munkavégzésre.

A munkaerő megtartásának, a fluktuáció csökkentésének a kulcsa a szervezeti középvezetők fejlesztése. Ők azok, akiknek kevés idejük szokott jutni a vezetésre, mert senki sem tanította meg nekik a helyes delegálást. Két végletbe szoktak esni: vagy kritika nélkülminden utasítást végrehajtanak és végrehajtatnak (függetlenül attól, hogy az megvalósítható-e), vagy egy fajta „szakszervezeti főbizalmiként” látják el a beosztottaik védelmét akkor is, amikor arra semmi szükség nem lenne. Az arany középút megtanítása nekik képes a töredékére redukálni a munkaerő fluktuációt.

Milyen dokumentumot készítünk?

A felmért vezetési színvonalnak megfelelően írásban egy vezetés fejlesztési program javaslatot dolgozunk ki – általánosságban is, meg egyes vezetőkre bontva is – a vezetési színvonal javítására. Ebben feltüntetjük, hogy kinél és mit kell javítani ahhoz, hogy a szervezetfejlesztési munka ezen eleme is a helyére kerüljön. Külön kirészletezzük, hogy milyen igényességi szint a követelmény a cégben, amit nemcsak nekik kell elérni, hanem a beosztott munkatársaiknak is. Egyik lényeges része a leírásunknak, hogyan teremthetnek az egyes vezetők a saját területükön olyan körülményeket, hogy az ott dolgozók átélhessék a „flow” élményt – amivel a termelékenységet korábban soha nem látott szintekre lehet emelni.

Miért előnyös Önöknek, ha ezt a munkát elvégezzük?

Sok ügyfelünknél az alapító tulajdonos vagy az ügyvezető naponta morgolódik azon, hogy „hülyékkel vagyok körbevéve és állandóan csak az elkövetett hibáik helyrehozatalával kell foglalkoznom”! Ám hiába tolja le a hibázó vezetőjét, az csak nem akar megváltozni és ismételten elköveti ugyanazt vagy egy másik hibát. Ennek oka, hogy nincs részleteiben írásban tisztázva, mi is az elvárás tőlük. Ők csak azt érzékeik, hogy hol ezért, hol azért tolják le őket, pedig ők jó szándékkal, cég iránti lojalitással végzik a munkájukat…

Ám ha minden egyes vezető írásban megkapja, mit kell változtatnia, akkor végre szilárd fogódzóra lel. Így is hosszú idő lesz, amíg önneveléssel eljut a kijelölt célállapotig, de ettől kezdve tudja magát és a haladását mérni.
A vezetési munka fejlesztése nem szokott azonnal látványos eredményeket hozni. Viszont hosszabb távon semmi sem olyan hasznos, mint a vezetési kultúra megváltozása, jó irányba történő javulása. Ez az egész cég hangulatára, eredményességére, jövőbe vetett hitére kihat!

A munka sikerét segíti a „KKV vezetők ABC-je” című könyvünk, amely 16 fejezetre bontva részletezi a vezetői munka fortélyait. A vezetés fejlesztési program javaslat mellé egy példányt ebből a könyvből is adunk.

51 Második vezetés fejlesztési fokozat (tréning)

A vezetés fejlesztés második fokozata, hogy a kialakított új rendszerről egy begyakoroltató tréninget tartunk. Itt meg lehet kérdezni és meg lehet érteni, hogy a változások a vezetési kultúrában miért történnek.

Mit csinálunk?

Közepes méretű vállalatok felső- és középvezetői számára fejlesztettük ki vezetői tréningünket. Ezen a cég minden olyan vezetőjének kötelező részt vennie, akinek közvetlenül vagy közvetve (beosztott vezetői által) legalább 3 vagy több beosztottjuk van. Ugyancsak kötelező a részvétel a cégben aktív szerepet vállaló tulajdonosok számára. Ajánlott a cégben nem dolgozó, de nagyobb (>20%) részesedéssel rendelkező tulajdonosok számára is. A maximum létszám 12 fő, ha ennél több ilyen vezető van, akkor a tréninget több részletben tartjuk meg.

Talán kicsit furcsa, hogy kötelező részvételről beszélünk, de tapasztalat, hogy csak akkor hoz változást a cég életében ez a tréning, ha a vezetők mindegyike részt vesz azon. A munkafüzetet hiába kapja meg az, aki nem volt ott, ő már nem fogja átélni azokat az „ahá” élményeket, amit a többiek. Ő nem kapja meg azt a belső motivációs lökést, ami a többieknél beindul a tréning alatt történő felismeréseiknek köszönhetően.

A tréningen az adott vállalat vezetési problémái kerülnek feldolgozásra. A tréning célja ezen problémákhoz a helyes vezetői hozzáállás megtalálása. Gyakran előkerülnek azok az ellentétek is, amelyek a tulajdonosok vagy az egyes szakterületi vezetők között feszülnek. Viszont a tréning nyugodt, alkotó légkörében ezek megtárgyalhatók, feloldhatók.

A tréning szisztematikusan lebontja a vezető munkát olyan apró cselekvés sorozatokra, ami bárki számára elérhetővé teszi, hogy kimagaslóan jó vezető legyen. Sokak véleményével szemben mi itt az Effectsys-nél nem osztjuk azt a nézetet, hogy vezetőnek születni kell. Úgy gondoljuk, hogy a vezetési munka tanulható. (Az más lapra tartozik, hogy akinek nincs semmi affinitása a tréningben felsorolt tevékenységekhez, aki azt utálja vagy elszabotálja, abból soha nem lesz jó vezető.)

A tréning egész napos, reggel 9-kor kezdődik és délután 18-19 óra körül ér véget. Ajánlott még a végén egy közös vacsora – csapatépítő jelleggel. Mivel a cég legelfoglaltabb vezetői számára tartjuk a tréninget, általában a szombati vagy vasárnapi időpontok szoktak megfelelők lenni. Külön kérni szoktuk a résztvevőket, hogy kialudt, friss, kémiai szerektől nem befolyásolt állapotban (ne altatótól, nyugtatótól, egyéb drogoktól bódult, serkentő szerektől mesterségesen időleges felpörgetett és ne másnapos állapotban) érkezzenek a tréningre. A tréning elég kemény szellemi igénybevételt jelent, ahol rossz szokásokkal kell konfrontálódni és új ismereteket megszerezni, begyakorolni.

A tréning 9 nagy témakört dolgoz fel. Minden új témakör elején rövid, 4-8 perces, projektorral vetített képes-szöveges ismertetőben a résztvevők szóban megkapják az adott témakörre vonatkozó legfontosabb ismereteket. Utána néhány feladat kidolgozása következik 25-40 percben egyénileg írásban. A végén 10-20 percben a gyakorlat (divatos szóval: „workshop”) vezető segítségével szóban megbeszélik és a táblán kiértékelik a tapasztalatokat a résztvevők.

A tréning munkafüzete 26 db A4-es oldalból áll és egymás után tartalmazza a témákat. Ott is röviden le vannak írva az adott témával kapcsolatos legfontosabb ismeretek és utána üres hely van a feladatok kidolgozására. A munkafüzetet mindenki névre szólóanmegkapja és a tréningen saját adataival kitöltve hazaviheti. Ajánlott a következő hetekben a munka egyéni folytatása, hogy berögzüljenek a tréningen elkezdett rutinok, automatizmussá váljanak az ott megtanult vezetői eljárások. Ezt segíti az 50-es szolgáltatással már korábban átadott könyvünk.

A tréning témái:

 • Vezetői tervezés
 • Vezetői szervezés, delegálás
 • Utasítások kiadása és számonkérése
 • Vezetői példamutatás
 • Vezetői oktatás, mentorálás
 • Vezető által történő motiválás
 • Munkaügyi és egyéb gondok kezelése
 • Vezetői kommunikáció
 • Értekezletek vezetése, jegyzőkönyvezése

Miért jó ez a tréning Önöknek?

A tréning eredménye a tudatossá váló szisztematikus vezetői munkavégzés a részvevőknél. Csapatépítést is jelent, mert tréning közben a vezetők nem egymással rivalizálnak, hanem közösen oldanak meg feladatokat, és felváltva szólalnak fel a saját megoldásaikkal, amit a közösség próbál – a tréner segítségével – még jobbá tenni.

A tréning hatására mindig 10-15%-kal emelkedik a cég termelékenysége, de ez csak akkor marad tartós, ha a felső vezetés a későbbiekben is megköveteli a vezetőktől a tréningen megtanult eszközök használatát.

További információt az Effectsys szolgáltatásokról és a díjainkról az alábbi űrlapon történő jelentkezéssel kaphat. Kérem töltse ki!