Skip to content

Hatékonyság fogalom magyarázat

A hatékonyság szótári meghatározása

A hatékonyságról nem sokat mondanak a szótárak. A Magyar Nyelv Kéziszótárában még a szó sem szerepel, csak a hatékony szóról írja le, hogy ” a kívánt hatást elérő”, a hat igéből képzett melléknév. A Magyar Szókincstár (Tinta Kiadó) a hatékony szó szinonimáit így adja meg: „hatásos, hathatós, eredményes, hasznos, célravezető, efficiens, gyümölcsöző”. Megjegyzi, hogy ellentéte a „hatástalan, eredménytelen”.

A hatékonyság a melléknév továbbképzése főnévvé. A hatékony melléknév jelentéseiből így az eredményesség, hatásosság, hasznosság, célra vezetés magyarázó szavakat kell átvennünk a hatékonyságra.

Ha én lennék egy szótár szerkesztője, akkor a hatékonyságra ezt a meghatározást adnám: az az állapot, amikor a befektetett erőforrásokkal jól gazdálkodva elérjük a kívánt hatást, célt.

A hatékonyság szó korábbi megjelenései

Valószínűleg viszonylag friss szó a nyelvünkben. Az 1983-ban megjelent „Szűts István: Módszerek a vállalati hatékonyság összehasonlító elemzésére ( kiadó: KJK)” című könyvben is megemlíti a szerző, hogy e szó nincs bent a magyar értelmező szótárban. A nyelvészeknek azóta sem tűnt ez fel. Pedig e sorok írása közben a szóra elindított internetes keresés közel 5 millió találatot ad. Ez arra utal, hogy már széles körben elterjedt a használata nyelvész iránymutatás nélkül. Legtöbbször a vállalati hatékonyságszervezeti hatékonyság szókapcsolatban használjuk – bár Szűts István egész iparágakra is értelmezte. A keresőszoftverek széles körű elterjedést jeleznek egészen különböző szakmákban.

A hatékonysággal kapcsolatos egyéb fogalmak

Sokan – helytelenül – a hatékonyság szinonimájaként használják a termelékenység, jövedelmezőség, gazdaságosság, nyereségesség szavakat. Ezért vegyük sorra ezeket a szavakat is!

  • termelékenység szerintem azt jelenti, hogy a termelésben valamelyik kiemelt erőforrással (rendszerint az ott dolgozó emberekkel) hatékonyan, takarékosan gazdálkodva érjük el a kívánt célt. Ez tehát végső soron a munkaerő hatékonysága.
  • jövedelmezőség egyetlen szempontot, a profitot emeli ki. Azt mutatja, hogy a profitorientált vállalatban a nyereség hogyan aránylik az összes költséghez. Vagyis a profit termelés hatékonyságát jelenti.
  • gazdaságosság inkább csak a takarékosságról szól és nincs meg benne az az elem, ami megvan a hatékonyság definíciójában: el is éri a célt! Ezért nem véletlenül olyan rossz a megítélése a rossz minőségű, „gazdaságos” jelzéssel ellátott termékeknek…
  • nyereségesség meg nem viszonyít sem erőforrásokhoz, sem befektetésekhez, csak egyszerűen egy puszta állapot meghatározója annak a ténynek, hogy a vállalati nyereség – valamilyen időtávon – pozitív értékkel bír.

A hatékonyság fejlesztése

Azt írtam korábban, hogy a hatékonyság az, ha „a befektetett erőforrásokkal jól gazdálkodva elérjük a kívánt hatást, célt”. Egy cégben több tucat vagy akár száznál is több cél van. Az erőforrások száma is százasával számolható. Rendezzük gondolatban ezt a két tényezőt mátrixba! Látható, hogy több tízezernyi kockát, azaz elméletileg lehetséges párosítást találunk a célok és az erőforrások között.

Ez a fő oka annak, hogy kevesen foglalkoznak úgy általánosságban a hatékonyság javításával. Túl szerteágazó, túl sok kis apró részre szétbomló terület. Pláne akkor, ha a hatékonyságjavítás tárgya egy kisebb, csak néhány tucat embert foglalkoztató cég! Én is először a termelékenység fejlesztést szoktam javasolni a kisebb cégekben. Csak akkor nyúlok az egyes részterületek hatékonyság javításához, ha azok alacsony hatékonysága akadályozza a munkaerő kihasználását.

A következő ábra a hatékonysági területek egy részét mutatja meg és a második oszlopban a hatékonyság javítási eszközökre ad meg példákat.

hatékonysági területek

A hatékonyság hatása a termelékenységre

Kimondhatjuk, hogy a termelékenység emeléséhez szinte mindig az egyes részterületek hatékonyságának a növelésére van szükség. A sikeresebb, jobb, hatékonyabb értékesítés, marketing, PR, termelés, szolgáltatás nyújtás, belső képzés, pénzzel gazdálkodás, motivációs rendszer stb., azaz az egyes részterületek hatékonysága növeli a termelékenységet. A hatékonyság a cél elérését is jelenti, tehát benne van adott terület működési kiválósága, hasznossága, eredményessége, célravezetősége. Ezek a szervezetfejlesztésben mindig fontos célok, ezért is tartottam kiemelt jelentőségűnek ezen fogalom tisztázását.

A hatékonyság javítása tehát sok területen egybeesik a termelékenység fejlesztésével, de egyéb eszközöket is igénybe tudunk venni közben. Ilyen eszköz a hatékonyság javítására a gépesítés és a létszám növelés. Nemcsak a hatékonyságot, hanem ezzel együtt a termelékenységet is javító eszközök: a képzés, oktatás, tréning, új szoftverek, űrlapok, munkamegosztás javítása, döntési szabályok kialakítása, munkahely jobb elrendezése, nem megfelelő munkatársak elbocsátása és helyükre jobbak toborzása és még hosszasan sorolhatnám a szervezetfejlesztés egyéb eszközeit.

Gyakorlati tapasztalat, hogy az alacsony hatékonyságú cégekben szinte mindig van olyan terület, ahol túl csekély a létszám vagy hiányoznak a szükséges gépek. Ezért hibát követ el az, aki csak a termelékenységet javító módon akarja megoldani ezen cégek problémáit. Egyes helyeken előbb a hiányzó hatékonyságot kell létrehozni beruházással, létszám növeléssel, hogy a cég többi részében is kihasználható legyen az ott lévő nagyobb létszám.

Az értékesítés hatékonysága

Jellemző példa erre, hogy a hazai középvállalkozásoknál túl kis létszámmal, gyengén felszerelve, gyenge marketing és PR tevékenységgel kísérve dolgoznak az értékesítők. Az itt történő létszám és marketing büdzsé növelés, a nekik megvásárolt laptopok, gépjárművek biztosítják a terület hatékonyságát. A javuló értékesítési hatékonyság teszi lehetővé a meglévő üzemi kapacitás és létszám kihasználását, azaz a termelékenység javítását.

A leggyengébb láncszemet erősítsd szabály

A cégek hatékonyságának fejlesztése trükkös dolog. Van valami még pontosan fel nem tárt „szabály”, ami szerint hiába teszek erőfeszítéseket egy kisebb terület hatékonyságának a fejlesztésére, ha a környezetében lévő többi terület valamelyike ennél gyengébb. (Most területen az elkülönült szervezeti egységeket, gépeket, eszközöket, embereket, szokásokat, eljárásokat stb. értem. Minden olyan tényezőt, amellyel hatékonyságot lehet növelni.)

A hatékonyság mértékegysége és mérése

A gyenge láncszemek megtalálásához jó lenne valamilyen mértékegység, amellyel egy-egy terület hatékonyságát jellemezhetnénk. Jelenleg ilyen nincs. Sőt, ahogy látom, elég reménytelen ilyet létrehozni, mivel a technológiák is és az emberi szokások is változnak. Az elérendő célok is egyre bővülnek: pl. ma már nem elég csak profitot termelni. A „Teljesítménybérezés” című könyvemben 7 további érdekcsoport többféle céljainak az elérését azonosítottam a modern vállalatokban.

A már említett „mátrix” másik dimenziója is óriási. Szűts István a korábban említett könyvében leírja, hogy 111 db, a hatékonyságra ható eszközt azonosított. (Ezek némelyikén ma csak mosolygunk: pl. azon, hogy hány MSZMP párttag van a vállalatnál. Pedig akkor ez véresen komoly volt, ti. ők voltak a leglustábbak!)

Akkor nem tehetünk semmit?

Az eddigiek elolvasása után úgy tűnhet, hogy a hatékonyság egyike azoknak a fogalmaknak, amelyek elvésznek az ezoterikus titokzatosság ködében. Ám koránt sincs így! Szerencsére van bevált gyakorlat a hatékonyság javítására. Ez pedig az, amikor valaki olyan néz rá az adott hatékonysági faktorokra, aki már sok cégben látott ilyet. Ez a tanácsadók igazi haszna! Nem vagyunk mi senkinél sem okosabbak, csak sok cégben fordulunk meg és látunk olyan jó példákat, amit érdemes másutt is megvalósítani.

Nemsokára tíz éve lesz annak, hogy tanácsadói pályára léptem. Ezért összeállítottam egy néhány részből álló levél sorozatot, amiben feltárom az olvasóknak a hatékonyság javítás jó néhány titkát. Elsősorban középvállalati tapasztalatok vannak benne leírva, de kis- és nagyvállalatokban dolgozók is találhatnak benne a cégük hatékonyságát javító adatokat. Ha érdekli, akkor a lap alján található űrlapot kitöltve tud a levél sorozatra jelentkezni. Kérem, olyan e-mail címet adjon meg, amit rendszeresen olvas és a levélszemét szűrőjének adja meg az adatot, hogy az effectsys.hu oldalról érkező leveket nem kell kiszűrnie!

Polló László
termelékenység tanácsadó

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Az űrlap kitöltésével adatai bekerülnek az Effectsys automatizált levél kiküldési rendszerébe. Adatai két adatállományba kerülnek rögzítésre: a jelen hírlevél megrendelés listába és a cégünknél valamennyi feliratkozót tartalmazó nagy állományba. Ez utóbbiról rendszertelen időközönként küldünk olyan híreket, amelyről úgy gondoljuk, hogy az Ön érdeklődésére is számot tartanak. A listákról akkor tud leiratkozni, ha egy onnan érkező e-mailt küldünk Önnek. Természetesen külön kérésre bármikor, bármelyik listáról töröljük Önt.