Skip to content

Munkaköri leírás

A munkaszerződésekben meghatároznak munkakört vagy munkaköröket. A munkakör néhány szavas körülírása annak, amit a munkavállalónak el kell végeznie. Például:

 • személyzeti vezető
 • bolti értékesítő
 • atomfizikai minőség ellenőr

Törvény írja elő, hogy rövid időn – 15 napon – belül a munkavállalónak ennél sokkal részletesebb dokumentumot – ún. munkaköri leírást – kell átadni. A munkaköri leírás a munkáltató által viszonylag szabadon változtatható dokumentum. Ám nem terjeszkedhet annál tovább, mint amit a munkaszerződésben rögzített munkakör vagy munkakörök tartalmaznak. Ezért hibás az olyan általánosan elterjedt gyakorlat, amely a munkaköri leírás végén tartalmaz egy ilyen mondatot: “feladata még minden olyan tevékenység, amellyel a vezetője megbízza”.

Mi itt a Lilium Konzultáns Kft.-ben elsősorban közepes méretű, 50-250 fős vállalatokkal foglalkozunk. Itt sokszor előfordul, hogy szabadság, betegség, tanfolyam idejére valakit helyettesíteni kell. Általában a munkafolyamatban olyan embert, aki előtte vagy mögötte van a helyettesítettnek. Pihent agyú jogászok szerint ilyenkor “eltérő foglalkoztatás elrendelése”, más néven “átirányítás” szükséges – a maga körülményes jogi következményeivel. Szerencsére a KKV-k életében nem így működnek a dolgok. A valóságban a helyettesítőnek el kell látnia a saját munkakörét és még mellette – jól, rosszul – a helyettesített ember legfontosabb teendőit is.

Noha a törvény azt sugallja, hogy csak köss gyorsan munkaszerződést, s azután ráérsz 15 napig elkészíteni a munkaköri leírást, mégsem ez a helyes sorrend. Először kell elkészíteni a munkaköri leírást, és abból kijegyzetelve – a munkakört és a helyettesítendő munkaköröket leíró szavakat – kell megkötni a munkaszerződést. S ha még előrébb tekintünk, akkor először a szervezeti ábrát kell elkészíteni (vagy módosítani). Azután jön a munkaköri leírás és csak végül a munkaszerződés.

Egy jó munkaköri leírás azonban sokkal több, mint a feladatok részletes felsorolása. Mi itt a Lilium Konzultáns Kft.-ben már a 4.0-ás munkaköri leírás sablont használjuk (letölthető innen). Ebben az alábbi fejezetek vannak:

 • Munkakör megnevezése és azonosítója
  • munkakör hosszú, részletes megnevezése
  • munkakör rövid megnevezése (ez szerepel a szervezeti ábrán is)
  • munkakör azonosítója a szervezeti ábrán és egyéb szabályzatokban
 • Verziószám és érvényesség kezdete
  • verzió száma
  • érvényesség kezdete
  • következő kötelező felülvizsgálat dátuma
 • A kinevező, visszahívó vezető, szerv, gyűlés, munkáltatói jog gyakorló megnevezése
  • a munkáltatói jogokat gyakorló vagy felső vezetők esetén a kinevező és visszahívó szerv neve (közgyűlés, igazgatótanács stb.)
 • A munkakör létezésének célja és az elvégzendő feladatok
  • beosztott munkatársak segítségével
  • saját munkája révén
 • Információ áramlás
  • bejövő információ (mi, milyen formátumban, kitől, mikor)
  • kimenő információ (mi, milyen formátumban és feldolgozottsági fokon és kinek, kiknek, mikor)
  • számára kötelező értekezletek
 • Fortélyok, know-how
  • minden olyan trükk, amit jó tudni annak, aki ezt az állást betölti
 • Elvárt cselekvések, teendők, tevékenységek, napirendek
  • beosztott munkatársai segítségével
   • napi rendszeres teendők, feladatok
   • heti rendszeres teendők, feladatok
   • havi rendszeres teendők, feladatok
   • negyedéves rendszeres teendők, feladatok
   • éves rendszeres teendők, feladatok
   • egyéb alkalomtól függő teendők, cselekvések
  • saját munkája
   • napi rendszeres teendők, feladatok
   • heti rendszeres teendők, feladatok
   • havi rendszeres teendők, feladatok
   • negyedéves rendszeres teendők, feladatok
   • éves rendszeres teendők, feladatok
   • egyéb alkalomtól függő teendők, cselekvések
 • Hely a hierarchiában
  • szervezeti ábrán a helye
   • vezetője
   • akiket vezet (munkakörök megnevezése)
  • helyettesítések
   • ő kiket helyettesít és miben
   • őt kik helyettesítik és miben
 • Egyéb együttműködési kötelezettségek, munkakapcsolatok
  • cégen belül (munkakör nevekkel)
  • cégen kívül (cég, intézmény név + munkakör megnevezés)
 • Jogosultság és kötelesség, felelősség
  • jogosultságok
   • hatáskör
   • döntéshozatali jog
   • utasítási, rendelkezési jog
   • megrendelési, kötelezettségvállalási jog
  • jogosultsági korlátok
  • kötelességek, felelősségek
   • büdzsék és kvóták
   • adatgyűjtés
   • elemzés
   • tervezés
   • szervezés
   • ellenőrzés
   • egyéb felelősségek (műszaki, anyagi, leltár, működőképességi stb.)
 • A munkahely leírása
  • város, utca, házszám
  • munkavégzés helyszínének leírása
  • eszközök, berendezések, szerszámok, készülékek, infokommunikációs eszközök és azok kezelése
  • munkavédelem: kockázatok és veszélyek
  • védőruhák, védőeszközök és használatuk
  • munkaidő, munkarend, műszakok, munkaidő keret
 • Kezelendő tárgyak
  • beáramló tárgyak, anyagok, dokumentumok (honnan)
  • kiáramló feldolgozott tárgyak, anyagok, dokumentumok (hova)
 • Kezelendő személyek
  • érkező ügyfelek (kitől, honnan)
  • elintézett ügyfelek (mit kell velük elintézni; hova, kihez kell távozniuk) {ügyfél: vevő, megrendelő, szállító, alvállalkozó, hatóság, munkatárs, tulajdonos, környéken lakó stb.}
 • Tananyag, tudástár
  • vizsgák és megismétlésének gyakorisága
  • könyvek, jegyzetek
  • belső szabványok, szokványok, segédletek
  • hazai és nemzetközi szabványok
 • A munkakörre vonatkozó egyéb dokumentumok
  • szervezeti és működési szabályzat
   {ha a szervezeti és működési szabályzatban szerepel, akkor az alábbi felsorolást nem kell itt megismételni!}
  • technikai, műszaki, gyártási, szolgáltatási folyamatok, eljárások, módszerek
  • adminisztrációs folyamatok, eljárások, módszerek
  • minőségbiztosítás, minőségmegőrzés
  • munkavédelem
  • tűzvédelem
  • környezetvédelem
  • irányelvek
  • ügyvezetői (igazgatói) utasítások
  • végzett tevékenységre vonatkozó jogszabályok
  • Munka Törvénykönyve
 • Személyes tulajdonságok, egyéb feltételek
  • szükséges személyiségjegyek
  • szükséges képességek
  • a munkakörben eljátszandó szerep
  • szükséges tudásmennyiség, tudásszint
  • szükséges idegen nyelvek és szintjük
  • szükséges szakmai feltételek, szakmai színvonal
  • pályaalkalmassági követelmények
  • elvárt korábbi gyakorlati idő és tapasztalat
 • Elvárt eredmények
  • elérendő eredmények:
   • létrehozott és fenntartott állapotok
   • elkészített termékek
   • nyújtott szolgáltatások
 • A teljesítmény mérőszámai, normák és érdekeltség
  • teljesítmény mérőszámai
  • a munka teljesítményről szóló jelentések formátuma és elkészítési szabályai
  • hol kérdezheti meg vagy kérheti le a saját teljesítmény eredményeit
  • teljesítendő normák
  • alapfizetés
  • egyéb – mért teljesítménytől függő – fizetéselemek, valamint azokat leíró fizetési függvények
   {ha a szervezeti és működési szabályzatban szerepelnek az alábbiak, akkor azt itt nem kell megismételni!}
  • juttatások, cafetéria s azok elemei
  • egyéb bérelemek (pótlékok, kiegészítések)
  • egyéb munkakör értékelések (éves vagy ritkább)
  • dicséret
  • előléptetés más munkakörbe vagy vezető állásba
  • kitüntetés
  • cég által részben vagy egészben finanszírozott tanulmányokra jogosultság
  • a különböző mulasztások, hibázások miatt bekövetkező károk miatti
   • megrovások és azok lehetséges mennyisége
   • kártérítések és azok mértéke
   • jóvátételi lehetőségek
   • azonnali elbocsátással járó legfontosabb indokok felsorolása

Sajnos nem ilyen munkaköri leírásokat szoktunk találni a cégekben. Gondolom sok cég vezetőnek riasztónak is tűnik, hogy ennyire részletes munkaköri leírást kelljen létrehozni a cégében. Ott áll állandó felmentésként, hogy “a piac gyorsabban változik, minthogy időnk legyen ennyire részletes szervezést elvégezni”!

El kell keserítsem az ezen a véleményen lévőket. A piac messze nem változik olyan gyorsan. Nemrég vizsgáltam meg 8 éve készített nagyon részletes munkaköri leírásokat és az ott szereplő pontoknak több mint 80%-a még mindig érvényben volt! Ha egyszer

 • gondosan megszerveztünk egy céget,
 • kialakítottuk a szervezeti ábra segítségével a szervezetét,
 • átgondoltuk és elkészítettük a részletes munkaköri leírásait,

akkor az a folyton cserélődő munkavállalók ellenére is meglehetős stabilitást mutat. Évenkénti átnézéssel a szükséges néhány százalékos változást lehet követni.

A magyar kultúrkörben az emberek igénylik a biztonságot, utálják a bizonytalanságot. Egy mindenre kiterjedő jó munkaköri leírás semmi máshoz foghatóan tudja ezt segíteni! Ne akarjuk majmolni a teljesen más kultúrákra kifejlesztett módszereket! Például az angolszászok egyénileg sokkal könyöklőbbek, törtetőbbek és sokkal jobban viselik a bizonytalanságot. Ami ott megfelel, az itt szinte biztosan nem működik! Ráadásul a részletes munkaköri leírás segítségével töredékére csökken az új munkatárs betanulási ideje. Sőt! A meglévő munkatársak sem rendelkeznek azzal a zsarolási potenciállal, hogy minden tudás csak náluk található meg az adott munkakörről. Arról nem is beszélve, hogy a termelékenységet milyen mértékben tudja növelni egy világos, a teljesítménybérezéssel a figyelmet a lényegre irányító munkaköri leírás!

A középvállalatok szervezése bizonyos szempontból nehezebb, mint a nagyvállalatoké. Mivel viszonylag kicsi a létszám, egy embernek elég sokrétű teendői vannak. Például egy 20 fős cégben az értékesítési vezető foglalkozhat még a marketing és a PR feladatok elvégzésével is – ami nagyvállalatokban szigorúan specialisták kiváltsága. Ám így az értékesítési vezető munkaköri leírása itt bonyolultabb és sokrétűbb lesz. A gyakorlatban a mi munkaköri leírásaink általában 5-10 db A4-es oldalra rúgnak.

Nem kell megismételni semmi olyat a munkaköri leírásban, amely más dokumentumokban már megtalálható. Ilyenekre elég hivatkozni. Tűzvédelmi utasításra, munkavédelmi utasításra, szabványra, belső előírásra stb.

További munkaköri leírással kapcsolatos ajánlott dokumentumok:

 • Ha hasznosnak találta az itt kapott információkat és további tudásanyagot szeretne megszerezni, akkor kattintson a felső menü sorban az “Ajándékok” legördülő menü egyes pontjaira.
 • Több mint száz munkaköri leírás mintát talál ezen a CD-n.
 • Ha szeretne többet megtudni a szervezetfejlesztésről, ezen belül a munkaköri leírások készítéséről, akkor ezt a könyvet ajánljuk.

2013. október 21. Polló László, vezető tanácsadó, termelékenység specialista