Skip to content

Társadalmi elkötelezettség (CSR)

A Lilium Konzultáns Kft. küldetésének tartja, hogy a magyar közepes méretű (20-300 főt alkalmazó) vállalkozások minél sikeresebbek, hatékonyabbak, termelékenyebbek, értékesebbek legyenek. Kb. 12.000 ilyen méretű vállalkozás van az országban. Az Effectsys eljárásunkat és szolgáltatásaink teljes palettáját elsősorban nekik fejlesztettük ki. A legnagyobb cégméret, aminél még a kifejlesztett módszert bátran, minden módosítás nélkül ajánljuk a kb. 10-20 MrdFt-os éves árbevétel (bankoknál 50 MrdFt-os mérlegfőösszeg) és a legfeljebb 600 fős vállalati létszám.

Mivel minden céghez nem tudunk eljutni, ezért a módszereink iránt érdeklődőknek ingyenes tanácsokat adunk, internetes tanfolyamokat tartunk, korábbi előadásainkat tesszük közzé és nekik ajánljuk az e témakörben írt ingyenes e-könyveinket.

Tudjuk, hogy kicsit furcsa a társadalmi elkötelezettség (CSR) címszó alatt egy olyan viszonylag talpon álló társadalmi réteggel foglalkozni, mint a kicsit nagyobb és a közepes méretű vállalkozások világa. Feléjük fordulásunk fő oka, hogy ez a réteg nyújtja fajlagosan az országnak a legtöbb munkahelyet. Az általuk létrehozott értéktöbblet (a nemzeti jövedelem egy része) arányában ők viselik a legmagasabb adóterheket.

Igazságtalan, megalázó és az ország jövőjét lerontó, ahogyan a rendszerváltás utáni kormányok ezzel a réteggel elbántak. A rendszerváltást követő első 20 évben mindegyik kormány csak a megsarcolható adóalanyt látta bennük és folyamatosan növelte a terheiket a mai szinte elviselhetetlen szintre.

Most egy kicsit a középvállalatok adózási mértéke csökkent, de még mindig nagyon magas szinten van. Szeretnénk, ha ez nem vezetne nemzeti katasztrófához, ezért a saját eszközeinkkel igyekszünk ezt megakadályozni. Úgy gondoljuk, hogy a normális mértékű társadalmi szolidaritás, a generációkon átívelő munkaerő újratermelés, a környezet puszítását megállító és a rehabilitálását megkezdő ipari termelés, a jövő nemzedékeit nálunk okosabbá tevő oktatás, a jelen egészségmegőrzését szolgáló étrend és életmód szükségletei mind-mind a magas adókkal elérhető szociális biztonság irányába mutatnak. Ezért azt valószínűsítjük, hogy az adóterhek nem fognak érdemben tovább csökkenni.

Az más lapra tartozik, hogy reméljük: a nagyobb vállalkozások, multinacionális óriásvállalatok is a jövőben legalább annyira kiveszik a részüket az adózásból, mint amennyi hasznot számukra országunk fejlett infrastruktúrája, a rend és közbiztonság valamint az itt élő munkaképes és képzett emberek hoznak. Az őket terhelő jelenlegi adók még csak ideiglenesek, jó lenne azokat állandósítani.

Minden csapatsport edzője tudja, hogy nem attól lesz a csapat eredményes és hatékony, ha az elmaradókat pátyolgatja. Hanem attól, ha a legjobbakat teszik még jobbá. Politikusaink számára ez még ismeretlen tudás. Amíg rájönnek erre, addig a magas adóterhek ellen csak a KKV-k hatékonysága, versenyképessége, termelékenysége növelésére lehet a helyes út. Ennek legegyszerűbb módja a szervezés. Az olyan szervezés, ami KKV-k számára adott gyengébb képességű munkaerő segítségével is lehetővé teszi a termelékeny, hatékony, versenyképes, nyereséges működést. Ingyenes tanácsaink, jegyzeteink, könyveink, eljárásaink, tréningjeink erről szólnak.

Minél több céghez jutunk el, annál inkább válik meggyőződésünkké, hogy Magyarországon a nemzeti sajátosságok miatt nem lehet egyszerűen átvenni a más országokban kifejlesztett és ott bevált vezetési, szervezési, termelékenység javító eljárásokat. Fokozatosan alakul a kissé nagyképűen új magyar menedzsment kultúrának nevezhető eljárás csomagunk. Ezt nevezzük az Effectsys eljárásnak. Nem fogunk tudni mind a 12.000 olyan magyar céghez eljutni, amelyik profitálhatna ebből az eljárásból. Ezért igyekszünk leírni a kikísérletezett és bevált módszereket. Ezért próbálunk kapcsolatot tartani más olyan tanácsadókkal, akik szintén látják, hogy az importált vezetési, szervezési know-how nem alkalmas a magyar kulturális közegre. Ha erőnk engedi, szeretnénk egyéni internetes tanulási lehetőséget is biztosítani, amelyben bárki el tudja elérni azt a szükséges tudást, ami egy középvállalat vezetéséhez, működtetéséhez szükséges. Jelenleg a tananyag fejlesztése folyik, aminek a kezdeti eredményeit az itt elérhető ingyenes tanfolyamaink, jegyzeteink, könyveink stb. tartalmazzák. (Lásd az „Ajándékok” menü pontot a felső menüben!)