Skip to content

Effectsys alapozó

Az Effectsys termelékenység növelő eljárás bevezetési tervét elkészítő műhelygyakorlat

Kiknek ajánljuk: azoknak a közepes méretű cégeknek, akik fejlődni szeretnének, új piacokat akarnak meghódítani, versenyképességüket, hatékonyságukat, termelékenységüket szeretnék javítani.

Elérendő ideális állapot: a versenyképességét javítani szándékozó cég kitűzi magának a következő 5-12 hónapban bejárandó utat, a szervezetfejlesztés, kisvállalati kontrolling és munkakultúra javítás területein.

Elvárt eredmény: a cég termelékenység javító projekt tervének létrehozása egyetlen nap alatt, ezen belül a programpontok ütemezése és a cégen belüli felelősök kijelölése.

Fő célok, szándékok

 • A lényeget látó és a termelékenység javításnak elkötelezettebb vezető munkatársakat kapni a műhelygyakorlat végére.

 • Azon felelősök kijelölése, akik végig fogják vinni a termelékenység növelő projektet.

 • Heti bontású bevezetési időütemezés elkészítése.

 • Várható nehézségek megbecsülése és azok helyes kezelési irányelveinek a lefektetése

 • Annak rövid kifejtése, hogy milyen cég működési (szükség)állapotokat kell a projekt közben is fenntartani, hogy a projekt végét is megérje a cég.

 • A termelékenység javító projekt sikerét mutató mérőszámok kidolgozása és az ezt mérő felelős kijelölése.

Miért pont ezekkel az intézkedésekkel javítsuk a cég versenyképességét?: mert ezek a területek szokásosan el vannak hanyagolva a magyar cégekben, mert a hazai cég kultúrának ez a része még általában fejletlen.

Megtartandó működési szabályok: a cégnek meg kell érnie a holnapot és utána a holnaputánt is. Ezért a két legfontosabb területen (értékesítés és termelés/szolgáltatás) a zavartalan és a céget életben tartó működést a projekt 5-10 hónapja alatt is fenn kell tartani, de úgy, hogy a munkaidő alap 5-15%-a erre a projektre megmaradjon a teamben résztvevőknél.

Résztvevők: a cég aktív tulajdonosai és felső vezetői (min. 4 és max. 8 fő).

Miért jó a résztvevőknek egy ilyen műhelygyakorlaton részt venniük?:

 • másutt már bevált, helyes elveket, rutinokat tanulnak meg és nem maguknak kell kikínlódniuk azokat

 • rádöbbennek, mennyi még rendesen el nem végzett feladat van a cégükben

 • világosak lesznek a felelősségi körök

 • határozottá válik, hogy mi az elvárás az egyes posztokon

 • a szervezeti felépítés legnagyobb hibái kijavításra kerülnek

 • a közös tervezési munka során javul a csapatban dolgozási képességük

Több szálon kell futnia az intézkedéseknek:

 • Szervezetfejlesztés: szervező képzése, szervezeti ábra, munkaköri leírások, elvárt eredmények,

 • Kontrolling: kontroller felkészítése (vagy képzése), tervezés, mérés, adatgyűjtés, kiértékelés, kivizsgálás, beavatkozási javaslatok

 • Személyzeti munka: általános munkakultúra javítás, minőségi munkaerő cserék, fegyelmezési kódex, kitüntetések és jóvátételek, ösztönző mozgóbér függvények, vezetési kultúra fejlesztése, értekezleti rend, tervek kitűzése, beszámoltatás, önállóság és felelősség megadása

Gyakorlatilag minden terv fejezetnek egy fő részre és erre a három alfejezetre kell bomlania, hiszen ezek az alfejezetek valósítják meg a fő pontokban írt dolgokat.

Előzetesen átküldendő anyagok:

 • mérlegek, eredménykimutatások és kiegészítő mellékletek 4 évre visszamenőleg

 • friss (1-2 hónapnál nem régebbi) főkönyvi kivonat

 • a jelenleg érvényes szervezeti ábra a fontosabb posztokat betöltők nevével és külön jelölve azokat, aki a műhelygyakorlaton is részt fognak venni

 • a jelenlegi teljesítménybérezés részletes leírása

 • a cég legfontosabb termékeinek, szolgáltatásainak leírása

 • röviden a cég piaci pozíciójának leírása (mely piacokon működik, ott mekkora a becsült piacrészesedése termékcsoportonként, milyen vevő szegmenseket szolgál ki és milyen értékesítési csatornákon stb.)

 • (Természetesen az Effectsys/Lilium Konzultáns Kft. teljes titoktartást vállal a kapott adatokra, azokat soha, semmilyen körülmények között harmadik félnek át nem adja, beleértve az állami hatóságokat is, mert a tanácsadókra is a legszigorúbb ügyvédi titoktartási törvények vonatkoznak.)

A műhelygyakorlat napjának beosztása:

9:00-10:00

 • rádiótelefonok kikapcsolása

 • a résztvevők rövid bemutatkozása a gyakorlatvezetőnek

 • a jelenlegi szervezeti ábra, az elért gazdasági eredmények a mérleg és eredménykimutatás tükrében, a cég piaci pozíciójának elemzése, illetve a kapott adatok pontosítása

10:00-11:00

 • a céget körülvevő érdekcsoportok felsorolása, az elvárt eredmények fogalma és az erre épülő ideális szervezeti felépítés; a jelen szervezeti ábra összevetése az ideálissal és ha szükséges, akkor a cég szervezeti ábrájának módosítása

 • rövid (5-10 perces) szünet

11:00-12:00

 • a cég pozíciójának elemzése a kapott információk alapján, a stratégiai fejlődési irányok kijelölése

 • az érdekcsoportok mérőszámai; ezek felelősének megtalálása (kijelölése) a cégben, a legfontosabb egyéb céges mérőszámok (KPI-k) és ezek felelősei

12:00-13:00

 • rádiótelefonok bekapcsolása

 • ebédidő

 • rádiótelefonok kikapcsolása

13:00-14:30

 • szervezetfejlesztési, kontrolling és személyzetfejlesztési felelősök kijelölése a jelenlévők közül; a kiválasztottak körül három 1-3 személyes munkacsoport kialakítása a gyakorlaton résztvevőkből

 • a teljesítménybérezés bevezetési projekt terv munkafüzet ismertetése

 • az elérendő ideális állapot első fordulós kidolgozása munkacsoportonként

 • az elvárt eredmények első fordulós kidolgozása munkacsoportonként

 • a fő célok, szándékok pont első fordulós kidolgozása munkacsoportonként

 • az indoklás pont első fordulós kidolgozása munkacsoportonként

 • a megtartandó működési szabályok pont első fordulós kidolgozása

 • rövid (5 perc) szünet

14:30-16:00

 • a végrehajtók pont első fordulós kidolgozása

 • a felelősök pont első fordulós kidolgozása

 • a költségvetés és érdekeltség pont első fordulós kidolgozása

 • az „aminek a működőképességét folyamatosan fenn kell tartani” pont első fordulós kidolgozása

 • a feltételes elágazások pont első fordulós kidolgozása

 • a nagyvonalú időütemezés első fordulós kidolgozása

 • a terv sikerét mérő számok első fordulós kidolgozása

 • a feladat ésszerű kisebb projektekre bontása

 • kicsit hosszabb (10-15 perces) szünet frissítőkkel, apró falatkák harapnivalóval

16:00-17:00

 • az első fordulóban elkészített projekt terv közös megvitatása

 • második forduló: a korábban elkészített pontok módosítása, javítása

 • terv összeállítása a csoportok által készített tervfejezetekből

 • rövid (5 perc) szünet

17:00-18:00

 • a bevezetéskor várható nehézségek és azok helyes intézése

 • egyéni érdekeltség, érdekeltségi függvények, normák kialakításának alapjai

 • kérdések és válaszok

 • a műhelygyakorlat kiértékelése

 • rádiótelefonok bekapcsolása

opcionális: a műhelygyakorlaton résztvevők közös vacsorája további csapatépítés jelleggel (megrendelő költségén)

Költségek:

előzetes készülés a megküldött anyagok alapján, munkafüzetek elkészítése, utazás oda-vissza, műhelygyakorlat levezetése, részvétel a csapatépítő vacsorán vacsorával összesen: 290.000,- Ft + ÁFA

szombati felár: 60.000,- Ft + ÁFA, vasárnapi felár 120.000,- Ft + ÁFA

vacsora nélkül: 30.000,- Ft + ÁFA-val csökken a díj

egyéb opciók:
Teljesítménybérezés könyv 1 példányban: 16.000,- Ft + ÁFA/db

egy napos további konzultáció: 165.000,- Ft/nap (alkalmanként; legalább 5 napos csomagban megrendelve 150.000,- Ft/nap)

Egyéb feltételek:

Nem fizetjük az étkezéseket, de elvárjuk, hogy azokra a gyakorlatvezetőt is meghívják.

A résztvevők oklevelet kapnak a végén.

A gyakorlatvezető a gyakorlat végén elektronikus formában átadja végrehajtása a cégvezetőnek az elkészített teljesítménybér bevezetési tervet.

A gyakorlatvezető visz magával notebook-ot és szükség esetén (ha nincs a cégben) akkor projektort, vetítővásznat, írótáblát.

Megrendelni a szolgáltatást az lpollo (kukac) effectsys (pont) hu címen lehet vezető tanácsadónknál, Polló Lászlónál. Vele kell előzetesen telefonon időpontot egyezteteni a (70) 562 7345-ös telefonon. Még ma vegye fel a kapcsolatot Polló Lászlóval, mert az időpontok száma folyamatosan fogy és ha későn jelentkezik, akkor már csak hosszas várakozás után jut sorra a cége!