Skip to content

Polló László: Teljesítménybérezés című könyvének tartalomjegyzéke

1. Bevezetés 5
Egy kicsit részletesebben, hogy miről is fog szólni ez a könyv 7
2. Szervezeti ábrák felépítése 13
Szervezeti ábrák szokásos hibái 13
Van-e megoldás? 15
A hazai KKV-k szervezeti felépítésének alapjai 16
A termelési, szolgáltatási teendők 26
Értékesítési feladatok 35
Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési, képzési feladatok 42
Adminisztrációs, pénzügyi és gazdálkodási feladatok 51
Minőségbiztosítás, környezetvédelem 60
Tulajdonosi feladatok 66
3. Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) 71
Eljárások, folyamatok, módszerek 71
Belső szabványok, szokványok, segédletek 76
Jogszabályok 78
Viselkedési, etikai, teljesítmény-növelési szabályok 80
Társas kompetenciák, csoport (csapat, team) munka 84
Vezetési kompetenciák 89
Juttatások, cafetéria s azok elemei 98
Egyéb bérelemek (pótlékok, kiegészítések) 100
Munkakör értékelések (meg gondolatok az adócsalásról) 101
Dicséret, karrier tervezés, kitüntetések 104
Cég által részben vagy egészben finanszírozott tanulmányok és a unit-link típusú befektetéssel kombinált életbiztosítások 106
Kártérítések és jóvátételek 108
Panasz fórum, jogorvoslat helyszíne és módja 113
Munkakör fejlesztés, változtatás joga 116
Titoktartás 118
Nyilatkozattételi korlátozások 120
Egyéb általános munkavégzési szabályok 123
Konkurenciához elmenetel tiltása meghatározott ideig 127
Vészhelyzet (előre nem látható váratlan helyzetek) kezelése 129
Mellékletek, külső hivatkozások összefoglalása 131
A szervezeti és működési szabályzat sémája 134
4. Munkaköri leírások 135
A munkakör megnevezése és azonosítója 137
A kinevező, visszahívó vezető, szerv, gyűlés, munkáltatói jog gyakorló megnevezése 139
A munkakör létezésének célja és az elvégzendő feladatok: 140
Információ áramlás 142
Fortélyok, know-how 147
Elvárt cselekvések, teendők, tevékenységek 153
Hely a hierarchiában 157
Egyéb együttműködési kötelezettségek, munkakapcsolatok 160
Jogosultság és kötelesség, felelősség (aláírás, rendelkezés, jog gyakorlás) 163
A munkahely leírása 171
Kezelendő tárgyak 175
Kezelendő személyek 176
Tananyag, tudástár 177
Személyes tulajdonságok, egyéb feltételek 180
Elvárt eredmények (amit elő kell állítani, részletes leírás) 189
Normák, elvárások és érdekeltség 193
A teljesítmény mérőszámai 193
A munka teljesítményről szóló jelentések formátuma és elkészítési szabályai 196
Hol kérdezheti meg vagy kérheti le a saját teljesítmény eredményeit? 196
Teljesítendő normák 197
Alapfizetés 202
Egyéb – mért teljesítménytől függő – fizetéselemek, valamint az azokat leíró fizetési függvények 204
A teljesítménybérezési rendszer bevezetése 209
5. A kontroller szerepe a cégben 214
Tervezési időtartamok 215
Mi a stratégiai terv és miért van rá szükség 217
Hogyan kell a stratégiai tervezésre felkészülni, mit kell előzetesen megtudni 224
A kreatív lépés: kiút keresése 231
A terv első kerete 233
A terv készítésének egyéb lépései 235
Gördülő továbbtervezés 248
A stratégiai terv elfogadtatása 249
Taktikai (éves) tervezés 250
Az éves terv végrehajtása 262
Melléklet: Munkaköri leírás űrlap 263